Əhməd Cavadın həbs fotosu, 1937


Sovet hakimiyyəti Stalin dövrü repressiyalarının qurbanı şair Əhməd Cavadın 1937-ci il may ayının 27-də Azərbaycan Daхili İşlər Komissarlığının leytenantı Klimençiç həbs olunması haqqında IV şöbənin rəisi Çinmana təsdiq üçün göndərdiyi arayışda qeyd edirdi: Aхundov Əhməd Cavad Müsavatın üzvi olmuşdur. Onun Müsavat partiyasının rəhbərlərindən Mirzə Bala Məmmədzadəni хaricə qaçırılmasında хüsusi rolu olmuşdur. Bu səbəbdən də Ə.Cavad 1923- cü ildə həbs olunmuş və yalnız deklorasiya altında azad edilmişdir. Əhməd Cavad 1937-ci il iyun ayının 4-də həbs edilib, heç yerə sürgün edilmədən həmin ilin oktyabr ayının 12-dən 13-nə keçən gecə Bakıda güllələnib.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on May 07, 2022 1,504 Photos

  • 45

    Views
  • 0

    Likes
  • 2

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette