Əsgəran qalası, 1939


Əsgəran qalası, 1939 - Askeran Fortress - 1939 - Əsgəran qalası \ Azərtac — Azərbaycanda cəmiyyətdə "Əsgəran qalası" adı ilə tanınan bu səddi XVIII əsrdə Pənahəli xan öz xanlığının şərq sərhəddində tikdirmişdi. Dərbənd səddi Şirvanın şimal qapısı idisə, Əsgəran səddi də Qarabağ xanlığının şərq qapısı idi. - Askeran Fortress is a fortress in the town of Askeran. Located on the banks of the Qarqar River, it was built by the Karabakh Khanate ruler Panah Ali Khan and consists of two sections.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Mar 16, 2022 2,279 Photos

  • 902

    Views
  • 0

    Likes
  • 20

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette