Qori seminariyasının müəllim və tələbələri, 1913


Qori seminariyasının müəllim və tələbələri, 1913 - İkinci cərgədə soldan müəllim Əbdüləli bəy Muxtarov, Rəşid bəy Əfəndiyev (Əfəndizadə), Firidun bəy Köçərli. Arxada sağdan seminarist Əli Səbri Qasımov (1892-1983), 4-cü İbrahimxəlil Hacılarov (1895-1970). \ Ədalət Tahirzadənin arxivi

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Mar 15, 2022 2,279 Photos

  • 794

    Views
  • 0

    Likes
  • 9

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette