Azərdövlətlayihə-nin əməkdaşları, 1970-ci illər


Respublikanın əməkdar memarı Yuri Pavloviç Tolstonoqov, memar Arif Məhərrəm oğlu Cabbarov, respublikanın əməkdar memarı Hacımurad İslam oğlu Datiyev - "Azərdövlətlayihə"-nin əməkdaşları. 1970-ci illər. \ Толстоногов Юрий Павлович заслуженный архитектор республики, Джаббаров Ариф Магерам – оглы архитектор, Датиев Хаджи – Мурат Исламович заслуженный архитектор республики проектировщики ГГПИ «АЗгоспроект» 1970

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Dec 29, 2021 1,775 Photos

  • 254

    Views
  • 0

    Likes
  • 2

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Exif Data
Photo taken with SM-J330F 360/100 f/1.9 1/50 ISO 100
Color Palette