Azərbaycan Milli Hökumətinin nümayəndələri Səttar Xanın büstü qarşısında, 1946


Azərbaycan Milli Hökumətinin Ali Məhkəməsinin sədri Zeynəlabdin Qiyami, Azərbaycan Milli Hökumətinin baş vəziri Seyid Cəfər Pişəvəri, Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Hacı Mirzə Əli Şəbüstəri və Azərbaycan Milli Hökumətinin maarif vəziri, şair Məhəmməd Biriya. Gülüstan bağı, Təbriz, 1325 (1946).

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Dec 11, 2021 2,278 Photos

  • 704

    Views
  • 0

    Likes
  • 15

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette