Xəlil bəy Xasməhəmmədov, Məhəmmədəmin Rəsulzadə, Əhməd bəy Pepinov, Aslan bəy Səfikürdski, 1918


İstanbul Konfransına göndərilmiş Azərbaycan Heyəti-Mürəxxəsəsinin üzvləri. İstanbul, 1918-ci il. Fotoda yer alanlar (soldan sağa): Öndə: Xəlil bəy Xasməhəmmədov, sədr Məhəmmədəmin Rəsulzadə Arxada: Əhməd bəy Pepinov, Aslan bəy Səfikürdski

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Dec 11, 2021 1,620 Photos

  • 328

    Views
  • 0

    Likes
  • 18

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette