Səttar Bəhlulzadə - medal, 1991


1991, Səttar Bəhlulzadə adına buraxılmış medal, 125,02qr, diametri 60 sm, Moskva Sikkəxanası, medalyerlər T.Q.Zeynalov və E.Q.Zeynalov / Медаль 1991 года Саттар Бахлулзаде Томпак 125,02г Диаметр 60 мм Московский монетный двор Медальеры Т Г Зейналов, Э Г Зейналов

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Jun 26, 2021 2,212 Photos

  • 577

    Views
  • 0

    Likes
  • 5

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette