Həsən Abdullayev


Həsən Məmmədbağır oğlu Abdullayev - Azərbaycanın görkəmli fiziki, Sovet hakimiyyəti dövründə yarımkeçiriciləri ilk tədqiq edənlərdən biri, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı, SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan EA-nın həqiqi üzvü, 1970-1983-cü illərdə Azərbaycan EA-nın prezidenti.

Comments(0)

No comments yet


Azkataloq

Published on Nov 13, 2021 1,980 Photos

  • 508

    Views
  • 0

    Likes
  • 1

    Downloads
License and Use
Free for commercial use No attribution required
Share
Color Palette