Haqqımızda / About


«Azkataloq» — Azərbaycan tarixi foto və sənədlərinin onlayn kataloqu Rəsul Həsən tərəfindən yaradılmış layihədir. Layihənin texniki dəstəyi GlobalSoft şirkətinə məxsusdur. Layihənin məqsədi ölkənin foto və sənəd xronikasını yaratmaq, müxtəlif muzey, qalereya, şəxsi arxiv və kolleksiyalarda olan məlumatları vahid platformaya toplamaqdır. Layihə ictimaiyyətin ixtiyarına tamamilə pulsuz formada təqdim edilir.

Əsas işimiz — Azərbaycan tarixinin şəkillər vasitəsilə məşhurlaşdırılması, Azərbaycan foto sənətinin və müxtəlif mənbələrin (foto kolleksiyası və sənəd sahibləri) tanıdılmasıdır — Muzeylər, ictimai arxivlər, qalereyalar, kolleksionerlər, şəxsi arxivlər və s. Yalnız belə olan halda biz öz tariximizlə, doğulub böüyüdümüz yerlə bağlı vizual məlumat ala bilər və onu geniş kütlələrə çatdıra bilərik.

Layihə axtarış üçün geniş imkanlar açır: xronologiya, başlıq (hadisə, şəxs, açar söz), çəkiliş yeri, fotoqrafın adı, mənbə (saxlandığı yer və ya neqativ). Bütün fotolar atribusiyalardan başqa teqlərə də malikdirlər ki, bu da onlar arasında əlaqənin qurulmasına xidmət edir. Saytda yerləşdirilən bütün fotolar istifadəçilərin, tədqiqatçıların, tarixçilərin, ümumiyyətlə istənilən kəsin istifadəsi üçün yüksək keyfiyyətdə yerləşdirilir və təmizlənir.

Layihəylə bağlı təklif, dəstək və şikayətlərinizi [email protected] ünvanına yaza bilərsiniz.
 


 

"Azcatalog" - an online catalog of historical photos and documents of Azerbaijan

"Azcatalog" is a project created by Rasul Hasan to catalog historical photos and documents of Azerbaijan online. The technical support of the project is provided by GlobalSoft company. The goal of the project is to create a photo and document chronicle of the country's history by collecting materials from various museums, galleries, private archives and collections on a unified platform. The project provides free public access to its resources.

Our main work is popularizing Azerbaijan's history through photos, promoting Azerbaijan's photographic art and various sources (photo collections, document holders) - Museums, public archives, galleries, collectors, personal archives, etc. Only this way we can obtain and disseminate visual information about our history and places we were born and raised.

The project provides extensive search capabilities: chronology, titles (events, persons, keywords), shooting location, photographer's name, source (where stored or negatives). All photos have tags in addition to attributions, which allows establishing connections between them. All photos on the site are cleaned up and uploaded in high quality for use by site visitors, researchers, historians and anyone else interested.

You can send your suggestions, support and complaints about the project to [email protected].