Şamaxı, 1718 - Cornelis de Bruyn
User Azkataloq
0 9
Yeddi Gümbəz, Şamaxı, 1718 - Cornelis de Bruyn
User Azkataloq
0 10
Köhnə Bakı, 1969 - N.V.Denisov
User Azkataloq
0 8
Ceyran ovu, 1974 - Toğrul Nərimanbəyov
User Azkataloq
0 8
Dimitri Şostakoviçin portreti, 1987 - Tahir Salahov
User Azkataloq
0 1
Qız Qalası, Bakı, 1880 - Paul von Franken
User Azkataloq
0 28
Köhnə kənd, 1995 - Mirnadir Zeynalov
User Azkataloq
0 3
Gümüş yad, Bakı, 1906
User Azkataloq
0 2
İpək tikmə, Azərbaycan, 17-ci əsr
User Azkataloq
0 3
İpək tikmə yaylıq, Azərbaycan, 18-ci əsrin ikinci yarısı
User Azkataloq
0 2
İpək tikmə, Azərbaycan, 18-ci əsrin ortaları
User Azkataloq
0 4
İpək tikmə, Azərbaycan, 18-ci əsr
User Azkataloq
0 5
Xilə-buta xalçasl, Bakı, 19-cu əsr
User Azkataloq
0 6
Xilə-buta xalçasl, Bakı, 1880
User Azkataloq
0 7
Xocalı, 1992 - Vaqif Ucatay
User Azkataloq
0 5
Rəşid Behbudov
User Azkataloq
0 9
Bakı quberniyasının xəritəsi
User Azkataloq
0 13
Məktəblilər, Bakı, 1940-cı illər
User Azkataloq
0 7
Bakı quberniyasının etnoqrafik xəritəsi, 1902
User Azkataloq
0 28
Şuşa mənzərəsi, 1983 - Kamil Xanlarov
User Azkataloq
0 7
Yuxarı Daşaltı, 1957 - Səttar Bəhlulzadə
User Azkataloq
0 17
Aşıq Рəri, 1974 - Maral Rəhmanzadə
User Azkataloq
0 8
Uzun ətəkli qadın tumanı, XIX əsr
User Azkataloq
0 7
Xalça "Çələbi", XIX əsr
User Azkataloq
0 12
Süjetli xalça "Rüstəm və Söhrab", 1911
User Azkataloq
0 6
Fikrət Əmirovun büstü, 1964 - Cəlal Qaryağdı
User Azkataloq
0 1
Fikrət Əmirov və həyat yoldaşı Aidə Əmirova, Bakı, 1952
User Azkataloq
0 13
Bayıl burnunda stansiya tikintisi, 1910-cu illər
User Azkataloq
0 6
Bayıl burnunda stansiya tikintisi, 1910-cu illər
User Azkataloq
0 6
Bayıl burnunda stansiya tikintisi, 1910-cu illər
User Azkataloq
0 6
Bayıl burnunda stansiya tikintisi, 1910-cu illər
User Azkataloq
0 4
Bayıl burnunda stansiya tikintisi, 1910-cu illər
User Azkataloq
0 4
Bakı, Kirov (indiki Bülbül) prospekti
User Azkataloq
0 23
Kirov (indiki Bülbül) prospekti, Bakı, 1957
User Azkataloq
0 11
Bakı, Kommunistiçeskaya (indiki İstiqlaliyyət) küçəsi, 1946
User Azkataloq
0 16
Bakı, 1940-cı illər
User Azkataloq
0 23