Bakı, Basin küçəsi, 1969
User Azkataloq
0 4
Bibi-Heybət məscidinin bərpasından sonra, 1911
User Azkataloq
0 10
İrəvan - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 14
Şuşa - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 18
Yeni Zaqatala - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 4
Lənkəran - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 7
Dərbənd - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 6
Bakı, 1830-cu illər
User Azkataloq
0 14
Azərbaycan SSR iqtisadi xəritəsi, 1939
User Azkataloq
0 23
Azərbaycan SSR fiziki xəritəsi, 1939
User Azkataloq
0 58
Azərbaycanın torpaq xəritəsi, 1991
User Azkataloq
0 55
Sap açan qadın - 1928-1929
User Azkataloq
0 9
Hamamçı - XIX əsrin ikinci yarısı
User Azkataloq
0 10
Almas İldırım
User Azkataloq
0 7
Şahbulaq Qalasının planı, 1901
User Azkataloq
0 8
İşərişəhərin mənzərəsi, 1890
User Azkataloq
0 16
Mənzərə - Səttar Bəhlulzadə
User Azkataloq
0 9
Abşeron yarımadasının xəritəsi,1899
User Azkataloq
0 11
Ağaxan Abdullayev
User Azkataloq
0 8
Qafqazın etnoqrafik xəritəsi, 1880
User Azkataloq
0 34
Aşıq Şəmşir, Güllü xanım və Zəlimxan Yaqub
User Azkataloq
0 6
Heydər Əliyev və oğlu İlham
User Azkataloq
0 5
Rais Rəsulzadə əsgərlərlə birgə
User Azkataloq
0 5
Bahar qızı Şuşada
User Azkataloq
0 16
Banin (Ümmülbanu) Əsədullayeva
User Azkataloq
0 8
Bədurə Əfqanlı
User Azkataloq
0 10
Qarabağ xanlığına məxsus gümüş kəmər
User Azkataloq
0 5
Səttar Bəhlulzadə - medal, 1991
User Azkataloq
0 5
Şüvəlanda pioner düşərgəsi
User Azkataloq
0 9
Şuşada yas - Vereşagin
User Azkataloq
0 10
Şuşada toy mərasimi - Vereşagin
User Azkataloq
0 8
Şuşada Aşura - Vereşagin
User Azkataloq
0 11
Dua edən dərvişlər - Vereşagin
User Azkataloq
0 10
Şuşada evin qonaq otağı - Vereşagin
User Azkataloq
0 9
Şuşada evin qonaq otağı - Vereşagin
User Azkataloq
0 14
Şuşada atlılarla dramatik səhnə - Vereşagin
User Azkataloq
0 8