#FFFFFF

Colors (72)

Tofiq Cavadov
User Azkataloq
0 0
Azərbaycanlı qadın atletlər, Moskva, 1930-cu illər
User Azkataloq
0 1
Şirvan, Xəzər dənizinin cənub sahilinin və Fars vilayətinin Gilan əyalətinin xəritəsi, 1633-1637
User Azkataloq
0 0
Şamaxı kəndi ətrafında əkinçilərin və səyyahların təsviri, 1633-1637
User Azkataloq
0 0
Gəncədə qış
User Azkataloq
0 1
Ağdam şəhəri, fontanda çimən uşaqlar, 1984
User Azkataloq
0 3
Məcid Ağayev həyat yoldaşının fotosunu çəkir, Lerik, 1973
User Azkataloq
0 1
N. Nərimanov, D. Bünyadzadə, Ə. Qarayev, M. Hüseynov Bakıda keçirilən paradda, 1920
User Azkataloq
0 7
Azərbaycan SSR iqtisadi xəritəsi
User Azkataloq
0 2
Zivər Məmmədova emalatxanada
User Azkataloq
0 3
Gəncədə kiosklar, 1958
User Azkataloq
0 3
Gəncədə yerli idxal, 1958
User Azkataloq
0 2
Bakıda yaşayış binasının tikintisi
User Azkataloq
0 5
Qəmbər Hüseynli
User Azkataloq
0 5
Urmiya, 20-ci əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 6
Hacı Qasım məscidinin daxili görünüşü Axund Hacı Şıx Həbiblə, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 2
Cümə məscidinin daxili görünüşü, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 5
Şıxminas küçəsində Sultanovun evinin həyətində insan sümükləri, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 5
“Pir Şirvan” bölgəsinin qərbdən şərqə doğru ümumi mənzərəsi, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 2
Əhməd Məlikovun evi, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 3
Əliyevin motorlu dəyirmanı, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 2
Pənah Bakir oğlunun mehmanxanası, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 3
Süleyman Həsən oğlunun evi, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 2
Şah məscidinin top mərmiləri ilə dağıdılmış minarəsi, 31 Mart soyqırımı, Bakı, 1918
User Azkataloq
0 13
Şah məscidinin top mərmiləri ilə dağıdılmış minarəsi, 31 Mart soyqırımı, Bakı, 1918
User Azkataloq
0 8
Nikolayevskaya (İstiqlaliyyət) küçəsindəki dağıntılar, 31 Mart soyqırımı, Bakı, 1918
User Azkataloq
0 13
“Kaspi” qəzetinin redaksiyasının binası yanğından, 31 Mart soyqırımı, Bakı, 1918
User Azkataloq
0 6
“İsmailiyyə” Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin binası yanğından sonra, Bakı, 1918, 31 Mart soyqırımı
User Azkataloq
0 8
“İslamiyyə” mehmanxanasının yanğından sonra dağıntıları, Bakı, 1918, 31 Mart soyqırımı
User Azkataloq
0 8
“İsgəndəriyyə” mehmanxanasının dağıntılarının daxili görüntüsü, Bakı, 1918, 31 Mart soyqırımı
User Azkataloq
0 3
“İsgəndəriyyə” mehmanxanasının dağıntıları, Bakı, 1918, 31 Mart soyqırımı
User Azkataloq
0 3
Bazarnaya küçəsində Xanlarovun evinin yanğından sonra görünüşü, 31 Mart soyqırımı, Bakı, 1918
User Azkataloq
0 3
Bazarnaya küçəsində Xanlarovun evinin yanğından sonra görünüşü, 31 Mart soyqırımı, Bakı, 1918
User Azkataloq
0 5
31 Mart soyqırımı, Bakı
User Azkataloq
0 12
31 Mart soyqırımı, Bakı
User Azkataloq
0 7
31 Mart soyqırımı, Bakı
User Azkataloq
0 10