Foto

(1,353) photos available in this category

Əhməd Cavad
User Azkataloq
0 4
Həmid bəy Yusifbəyli
User Azkataloq
0 3
Hamamda qəlyan çəkən kişi, Təbriz, 1955
User Azkataloq
0 0
Şirin bəy Kəsəmənli və Qeysər Kaşıyeva
User Azkataloq
0 4
Ömər Faiq Nemanzadə məktəbli formasında, 1882-83-cü illər
User Azkataloq
0 2
Azərbaycanın İstanbuldakı Konsulluğunun lövhəsi, 1918
User Azkataloq
0 6
Dördkünc Mərdəkan qalası, 1927
User Azkataloq
0 0
Dördkünc Mərdəkan qalası, 1927
User Azkataloq
0 0
Rafiq Babayevin caz kvarteti
User Azkataloq
0 0
Bilal Əhməd
User Azkataloq
0 0
Urmiya, 20-ci əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 2
Kərim bəy Mehmandarov
User Azkataloq
0 1
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar
User Azkataloq
0 2
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar
User Azkataloq
0 2
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar
User Azkataloq
0 6
Qara Qarayev
User Azkataloq
0 3
Tofiq Quliyev
User Azkataloq
0 3
Tofiq Bakıxanov, 1950-ci illər
User Azkataloq
0 0
Fikrət Əmirov
User Azkataloq
0 2
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevin sinifi, 1977
User Azkataloq
0 3
Tofiq Bakıxanov və Azər Rzayev, 1946
User Azkataloq
0 0
“İmamlı məscidi” İmamın türbəsi və Axund Ağa Mirmehdinin qəbri, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 1
Hacı Qasım məscidinin daxili görünüşü Axund Hacı Şıx Həbiblə, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 1
Cümə məscidinin qarşısında dağıntılar, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 0
Cümə məscidinin daxili görünüşü, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 1
Cümə məscidinin ümumi görünüşü Axund Hacı Şıx Həbiblə, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 1
Şıxminas küçəsində Sultanovun evinin həyətində insan sümükləri, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 1
Şamaxı şəhərinin müsəlman hissəsinin ümumi mənzərəsi, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 2
“Pir Şirvan” bölgəsinin qərbdən şərqə doğru ümumi mənzərəsi, 31 Mart soyqırımı, Şamaxı, 1918
User Azkataloq
0 1
Sultan bəy Asəf bəy oğlunun malikanəsi, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 2
Çaylı kəndində Fərman Rüstəm oğlunun malikanəsi, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 1
Əhməd Məlikovun evi, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 1
Əliyevin motorlu dəyirmanı, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 1
Pənah Bakir oğlunun mehmanxanası, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 1
Süleyman Həsən oğlunun evi, 31 Mart soyqırımı, Göyçay qəzası, 1918
User Azkataloq
0 1
Təzəpir məscidinin top mərmiləri ilə dağıdılmış minarəsi, 31 Mart soyqırımı, Bakı, 1918
User Azkataloq
0 3