Rəsm

(105) photos available in this category

"Bakı mənzərəsi" — Pyotr Vereşagin, 1872
User Azkataloq
0 6
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin portreti
User Azkataloq
0 1
Səttar Bəhlulzadənin portreti, rəssam Vasiliy Neçitaylo, 1966
User Azkataloq
0 2
Səttar Bəhlulzadənin portreti, rəssam Toğrul Nərimanbəyov
User Azkataloq
0 1
Səttar Bəhlulzadənin portreti. Rəssam Vasiliy Neçitaylo. 1959
User Azkataloq
0 6
Bakıda neft quyuları, rəssam Vilyam Simpson, 1885
User Azkataloq
0 4
Absrakt kompozisiya, rəssam Zeyqəm Əzizov, 1990-cı illər
User Azkataloq
0 1
Maral Rəhmanzadənin portreti, rəssam Cümşüd Babayev, 1988
User Azkataloq
0 0
Xalçaçılar, rəssam Xalidə Səfərova, 1954
User Azkataloq
0 4
Səttar Bəhlulzadənin portreti, rəssam Vasiliy Neçitaylo, 1964
User Azkataloq
0 2
Mərdəkan qalası, rəssam Səttar Bəhlulzadə, 1960-cı illər
User Azkataloq
0 3
Novruz, rəssam Sara Manafova-Namitokova, 1990
User Azkataloq
0 2
Şeyxülislamın portreti, Əli bəy Hüseynzadə, 1900
User Azkataloq
0 2
Ailə, rəssam Rasim Babayev, 1971
User Azkataloq
0 3
Nizami Gəncəvinin heykəli, rəssam Mikayıl Abdullayev, 1960-cı illər
User Azkataloq
0 1
Bəstəkar Arif Məlikovun portreti, rəssam Asəf Cəfərov, 1967
User Azkataloq
0 4
Daxildən nəzər, rəssam Mirnadir Zeynalov, 2012
User Azkataloq
0 2
Gün işığında, rəssam Mirnadir Zeynalov, 2012
User Azkataloq
0 2
Avtoportret, rəssam Mirnadir Zeynalov, 2002
User Azkataloq
0 2
Xoca Nəsrəddin Palmirada, rəssam Mirnadir Zeynalov, 2014
User Azkataloq
0 2
Adsız, rəssam Mirnadir Zeynalov, 2021
User Azkataloq
0 2
Qış günü, rəssam Mirnadir Zeynalov, 1994
User Azkataloq
0 2
Tamqalı-Tas Qayaları (Orta Asiya), rəssam Mirnadir Zeynalov, 2020
User Azkataloq
0 2
İlaşkanın portreti, rəssam Mirnadir Zeynalov, 1977
User Azkataloq
0 1
Yağışdan sonra, rəssam Mirnadir Zeynalov, 2010
User Azkataloq
0 3
Mərdəkanda payız, rəssam Mirnadir Zeynalov, 1996
User Azkataloq
0 4
Mərdəkan, rəssam Yusif Hüseynov, 1999
User Azkataloq
0 1
Köhnə Bakı, rəssam N.V.Denisov, 1969
User Azkataloq
0 1
Bakı limanı, rəssam Aleksey Petroviç Boqolyubov, 1861
User Azkataloq
0 9
Mafiozlar, rəssam Cavad Mircavadov, 1984
User Azkataloq
0 7
Ağlayan qadın, rəssam Rasim Babayev, 1977
User Azkataloq
0 2
Bəstəkar Qara Qarayevin gənclik portreti, rəssam Tağı Tağıyev, 1948
User Azkataloq
0 2
Kolxoza gedən yol, rəssam Əşrəf Murad, 1970-ci illər
User Azkataloq
0 2
İstirahət, rəssam Cavad Mircavadov, 1975
User Azkataloq
0 5
Köhnə Bakı küçəsi, rəssam Reyhan Topçubaşova, 1935
User Azkataloq
0 4
Şərqin faciəsi, rəssam Kamal Əhməd, 1985-86
User Azkataloq
0 4