Əşya

(47) photos available in this category

Azərbaycan rəqsləri, boşqab, Ağarəhim Ələsgərov, 1960
User Azkataloq
0 0
Yubka (ətək), Azərbaycan milli geyimi, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 0
Kofta, Azərbaycan milli geyimi, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 0
Köynək, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 0
Pirəbədil xalçası
User Azkataloq
0 0
Qarabağ xalçası, 1937
User Azkataloq
0 2
Yazılı şirli qab, XI-XII əsrlər
User AzTarixMuzeyi
0 0
Bakmil mikser. 1989
User Azkataloq
0 0
Bakmil qəhvə üyüdücü. 1989
User Azkataloq
0 0
Bakmil elektrikli ət çəkən. 1989
User Azkataloq
0 0
Əlimərdan bəy Topçubaşova məxsus deputat nişanı
User Azkataloq
0 1
Qazax qrupuna aid Azərbaycan xalçası, 20-ci əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 4
Azərbaycan Cümhuriyyəti Parlamentinin möhürü
User Azkataloq
0 4
Araxçın, XX əsrin əvvələri
User Azkataloq
0 2
Araxçın, XX əsrin əvvələri
User Azkataloq
0 2
Əjdaha naxışlı xalça, 19-cu əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 2
Yastıq və ya divan üzlüyü, 17-18-ci əsrlər
User Azkataloq
0 1
Boşqab, 1100-1200-cü illər
User Azkataloq
0 1
Kişi geyimi, XIX əsrin sonları
User Azkataloq
0 4
Kişi geyimi, XIX əsrin sonları
User Azkataloq
0 4
Saxsı qab, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli
User Azkataloq
0 1
Saxsı qab, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli
User Azkataloq
0 1
Üzeyir Hacıbəyovun 60 illik yubileyinə hazırlanmış medal, 1945
User Azkataloq
0 0
Firuzəyi və qırmızı qaşlarla bəzədilmiş gümüş kəmər, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 1
Gümüş kəmərlər, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 2
Firuzəyi qaşlarla bəzədilmiş gümüş kəmər, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 1
Qəpik pullarla bəzədilmiş kəmər, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 2
Gümüş kəmər, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 1
Gümüş kəmər, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 1
Pənah xana məxsus üzərində Quran ayələri yazılan "gülləburaxmaz" köynək, XVIII əsr
User Azkataloq
0 1
Gümüş yad, Bakı, 1906
User Azkataloq
0 1
İpək tikmə, Azərbaycan, 17-ci əsr
User Azkataloq
0 2
İpək tikmə yaylıq, Azərbaycan, 18-ci əsrin ikinci yarısı
User Azkataloq
0 1
İpək tikmə, Azərbaycan, 18-ci əsrin ortaları
User Azkataloq
0 2
İpək tikmə, Azərbaycan, 18-ci əsr
User Azkataloq
0 3
Xilə-buta xalçasl, Bakı, 19-cu əsr
User Azkataloq
0 5