Əşya

(34) photos available in this category

Araxçın, XX əsrin əvvələri
User Azkataloq
0 0
Araxçın, XX əsrin əvvələri
User Azkataloq
0 0
Əjdaha naxışlı xalça, 19-cu əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 1
Yastıq və ya divan üzlüyü, 17-18-ci əsrlər
User Azkataloq
0 0
Boşqab, 1100-1200-cü illər
User Azkataloq
0 1
Kişi geyimi, XIX əsrin sonları
User Azkataloq
0 1
Kişi geyimi, XIX əsrin sonları
User Azkataloq
0 1
Saxsı qab, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli
User Azkataloq
0 1
Saxsı qab, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli
User Azkataloq
0 1
Üzeyir Hacıbəyovun 60 illik yubileyinə hazırlanmış medal, 1945
User Azkataloq
0 0
Firuzəyi və qırmızı qaşlarla bəzədilmiş gümüş kəmər, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 0
Gümüş kəmərlər, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 0
Firuzəyi qaşlarla bəzədilmiş gümüş kəmər, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 0
Qəpik pullarla bəzədilmiş kəmər, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 0
Gümüş kəmər, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 0
Gümüş kəmər, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 0
Pənah xana məxsus üzərində Quran ayələri yazılan "gülləburaxmaz" köynək, XVIII əsr
User Azkataloq
0 1
Gümüş yad, Bakı, 1906
User Azkataloq
0 0
İpək tikmə, Azərbaycan, 17-ci əsr
User Azkataloq
0 1
İpək tikmə yaylıq, Azərbaycan, 18-ci əsrin ikinci yarısı
User Azkataloq
0 0
İpək tikmə, Azərbaycan, 18-ci əsrin ortaları
User Azkataloq
0 1
İpək tikmə, Azərbaycan, 18-ci əsr
User Azkataloq
0 2
Xilə-buta xalçasl, Bakı, 19-cu əsr
User Azkataloq
0 4
Xilə-buta xalçasl, Bakı, 1880
User Azkataloq
0 4
Uzun ətəkli qadın tumanı, XIX əsr
User Azkataloq
0 2
Xalça "Çələbi", XIX əsr
User Azkataloq
0 7
Süjetli xalça "Rüstəm və Söhrab", 1911
User Azkataloq
0 4
Qadın çarığı, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli
User Azkataloq
0 2
Çıraq, XIX əsrin sonu
User Azkataloq
0 0
Səhəng, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli
User Azkataloq
0 0
Azərbaycanın ilk bayrağının təsvir olunduğu xalça
User Azkataloq
0 10
Qarabağ xanlığına məxsus gümüş kəmər
User Azkataloq
0 3
Səttar Bəhlulzadə - medal, 1991
User Azkataloq
0 2
İçərişəhər naxışlı xalça, Fəridə Hüseynova
User Azkataloq
0 2