Qrafika

(95) photos available in this category

Dayanacaq, rəssam Rasim Babayev, 1967
User Azkataloq
0 2
Füzulinin portreti. Müəllif Elcan Şamilov, 1965
User Azkataloq
0 1
İrəvan qalasından Ağrı dağına açılan mənzərə, rəssam DuBois de Montperreux, 1840
User Azkataloq
0 5
"Karvansaray", rəssam Mir Teymur Məmmədov, 2006
User Azkataloq
0 1
"Qala", rəssam Mir Teymur Məmmədov, 2006
User Azkataloq
0 3
"Qala", rəssam Mir Teymur Məmmədov, 2006
User Azkataloq
0 4
Kompozisiya, rəssam Ədalət Bayramov, 1980
User Azkataloq
0 2
Ağdərili gözəl, rəssam Ədalət Bayramov, 1980
User Azkataloq
0 3
Qaradərili gözəl, rəssam Ədalət Bayramov, 1980
User Azkataloq
0 1
İrəvan qrafı İvan Paskeviç və şahzadə Abbas Mirzənin Dey-Karqanda ilk görüşü, 1827
User Azkataloq
0 8
Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması 1828, rəssam Karl Beqqrov
User Azkataloq
0 6
Bakı sarayında, rəssam M.F.Martınov, 20-ci əsr
User Azkataloq
0 1
Bakı ətrafında neft buruqları, rəssam A.P.Ostroumova-Lebedeva, 1916
User Azkataloq
0 1
Hacı Zeynalabdin Tağıyev, 1938, rəssam Əzim Əzimzadə
User Azkataloq
0 3
"Fitnə" animasiya filmindən səhnə eskizi, 1970
User Azkataloq
0 1
Əzim Əzimzadənin Yusif Vəzir Çəmənzəminliyə həsr etdiyi karikatura
User Azkataloq
0 6
Nuxa (Şəki), Azərbaycan, 1844
User Azkataloq
0 3
Culfada bazar, Naxçıvan, Azərbaycan, 1883
User Azkataloq
0 5
Culfa, Naxçıvan, Azərbaycan, 1883
User Azkataloq
0 5
Culfa, Naxçıvan, Azərbaycan, 1883
User Azkataloq
0 5
Xınalıq qızları - rəssam Maral Rəhmanzadə, 1967
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan - rəssam M.Q.Məhəmmədov
User Azkataloq
0 0
Neft quyusunun qazılması və neft fontanı, 1886
User Azkataloq
0 4
Yuxarı Gövhər Ağa məscidi - rəssam Elturan Avalov, 1990
User Azkataloq
0 7
"Qız Qalası" baletinin buklet üzlüyü, 1959
User Azkataloq
0 3
"Ulduz" filminin posteri, 1964
User Azkataloq
0 3
Azərbaycan Türk el nəğmələri kitabının üzlüyü, 1927
User Azkataloq
0 6
"Sevil" operasının buklet üzlüyü, 1959
User Azkataloq
0 6
"Gəlin Qayası" operası proqramının üzlüyü, 1972
User Azkataloq
0 6
"Xocalı" - Vaqif Ucatay, 1992
User Azkataloq
0 4
Gənc oğlanın portreti - Mirzə Qədim İrəvani
User Azkataloq
0 6
"Sürəyya Əsədullayevanın portreti”, 1918 - Kübra Əsədullayeva
User Azkataloq
0 5
Bəhmən Mirzə Qacar
User Azkataloq
0 5
Şah İsmayıl Xətainin portreti, 16-cı əsr - Théodore Bry
User Azkataloq
0 10
Azərbaycan Dövlət Kino Fabrikinin plakatı, 1926
User Azkataloq
0 9
Babək filminin afişası, 1979
User Azkataloq
0 3