Qrafika

(67) photos available in this category

"Gəlin Qayası" operası proqramının üzlüyü, 1972
User Azkataloq
0 5
"Xocalı" - Vaqif Ucatay, 1992
User Azkataloq
0 2
Gənc oğlanın portreti - Mirzə Qədim İrəvani
User Azkataloq
0 5
"Sürəyya Əsədullayevanın portreti”, 1918 - Kübra Əsədullayeva
User Azkataloq
0 5
Bəhmən Mirzə Qacar
User Azkataloq
0 5
Şah İsmayıl Xətainin portreti, 16-cı əsr - Théodore Bry
User Azkataloq
0 9
Azərbaycan Dövlət Kino Fabrikinin plakatı, 1926
User Azkataloq
0 8
Babək filminin afişası, 1979
User Azkataloq
0 3
Bakıda tacir - Nikolay Xoxryakov, XIX əsrin sonu
User Azkataloq
0 5
Şamaxı, 1718 - Cornelis de Bruyn
User Azkataloq
0 3
Yeddi Gümbəz, Şamaxı, 1718 - Cornelis de Bruyn
User Azkataloq
0 3
Xocalı, 1992 - Vaqif Ucatay
User Azkataloq
0 4
Aşıq Рəri, 1974 - Maral Rəhmanzadə
User Azkataloq
0 5
1925-ci ilin "Bakı İşçisi" qəzetinə abunə olun, 1924
User Azkataloq
0 3
İrəvan, 1796
User Azkataloq
0 4
Portveyn Dəllər, etiket, 1950-ci illər
User Azkataloq
0 4
148 yaşlı Mahmud Eyvazov pionerlər arasında
User Azkataloq
0 4
Yük - Yaşar Səmədov
User Azkataloq
0 1
Şamaxı zəlzələsi - Əli bəy Hüseynzadə
User Azkataloq
0 5
Şuşada yas - Vereşagin
User Azkataloq
0 10
Şuşada toy mərasimi - Vereşagin
User Azkataloq
0 8
Şuşada Aşura - Vereşagin
User Azkataloq
0 10
Dua edən dərvişlər - Vereşagin
User Azkataloq
0 10
Şuşada evin qonaq otağı - Vereşagin
User Azkataloq
0 9
Şuşada evin qonaq otağı - Vereşagin
User Azkataloq
0 12
Şuşada atlılarla dramatik səhnə - Vereşagin
User Azkataloq
0 8
Şuşadan mənzərə - Vereşagin
User Azkataloq
0 10
Şuşada Mədrəsə - Vereşagin
User Azkataloq
0 8
İsmailiyyə Sarayının qrafik layihəsi
User Azkataloq
0 12
Bakı, Şirvanşahlar Sarayı, qravür, XIX əsr
User Azkataloq
0 10
Nahar, 9 oktyabr 1888
User Azkataloq
0 5