Qrafika

(109) photos available in this category

"Oxuyur Yaqub Məmmədov" val
User Azkataloq
0 0
Bakı, rəssam Boris Kustodiyev, 1897
User Azkataloq
0 1
İKP-nin XXVI qurultayının qərarları həyata keçirilir! Azərbaycan komsomolunun XXXI qurultayına doğru
User Azkataloq
0 0
Neft buruğu, 1931, rəssam Georgi Yeçeistov
User Azkataloq
0 0
Babək filminin posteri, 1979
User Azkataloq
0 1
"Fransa güləşləri" afişası, 1930-cu illər, Bakı
User Azkataloq
0 0
"Tezliklə - Güllər Bağçası" afişası, 1930-cu illər, Bakı
User Azkataloq
0 0
Bakıda keçirilən ilk şahmat yarışının posteri, 1928
User Azkataloq
0 0
Hündür papaqlı yaşlı azərbaycanlı, Vasili Vereşagin, 1864
User Azkataloq
0 2
"Dərviş Parisi Partladır" filminin afişası, 1970
User Azkataloq
0 3
Bakının panoraması, 1867, rəssam Karl Qustav Hippius
User Azkataloq
0 4
Bakı neft mədənləri, rəssam Konstantin Boqayevski, 1930
User Azkataloq
0 1
Yarımçıq qalmış mahnı (1979) filminin afişası
User Azkataloq
0 2
Sevil filminin posteri, 1970
User Azkataloq
0 4
Əmircan kəndi, rəssam Mixail Matorin, 1936
User Azkataloq
0 0
Xəzər dənizində, rəssam Reuter Mixail Qriqoreviç, 1967
User Azkataloq
0 0
Yusif həbsdə, rəssam Rasif İsmayılov, 1990
User Azkataloq
0 1
"Koroğlu" filminin poster eskizi, 1960
User Azkataloq
0 3
"Bakı Yarmarkası (Aprel-May)" plakatı, 1925
User Azkataloq
0 2
Varlı evində toy, 1935, rəssam Əzim Əzimzadə
User Azkataloq
0 8
Kasıb evində toy, 1931, rəssam Əzim Əzimzadə
User Azkataloq
0 9
Vilyam Şekspir, plakat, 1988, rəssam Elmira Şahtaxtinskaya
User Azkataloq
0 0
Səttar Bəhlulzadənin portreti, rəssam Əziz Əzizov, 1980
User Azkataloq
0 3
"Mənim kəndim" seriyasından litoqrafiya, rəssam Qüdrət Qurbanov, 1978
User Azkataloq
0 1
Toxucu dəzgahından istifadə edən qadın, Tərtər, 19-cu əsr
User Azkataloq
0 0
Nobel Qardaşlarının Bakıdakı neft quyuları, 1886
User Azkataloq
0 7
Bakı yaxınlığında neft qazıntısı, 1886
User Azkataloq
0 3
Bakıda Nobel Qardaşları Neft Şirkəti, 19-cu əsrin ikinci yarısı
User Azkataloq
0 7
Nobel Qardaşlarının Bakıdakı neft quyuları təsvir olunduğu siqaret kartları, 1916
User Azkataloq
0 2
Bakı neftini təsvir edən illüstrasiyalar
User Azkataloq
0 3
Atəşgah, Bakı, 19-cu əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 5
Atəşgahda od ətrafına yığılan atəşpərəstlər, 1877
User Azkataloq
0 4
Milli geyimdə Şamaxılı qadın, rəssam Qriqori Qaqarin, 1840
User Azkataloq
0 2
Şirvan, Xəzər dənizinin cənub sahilinin və Fars vilayətinin Gilan əyalətinin xəritəsi, 1633-1637
User Azkataloq
0 2
Şamaxı kəndi ətrafında əkinçilərin və səyyahların təsviri, 1633-1637
User Azkataloq
0 4
Bakıdakı neft mədənində fontan, 1886
User Azkataloq
0 5