Qrafika

(29) photos available in this category

Gənc oğlanın portreti - Mirzə Qədim İrəvani
User Azkataloq
0 3
"Sürəyya Əsədullayevanın portreti”, 1918 - Kübra Əsədullayeva
User Azkataloq
0 2
Bəhmən Mirzə Qacar
User Azkataloq
0 2
Şah İsmayıl Xətainin portreti, 16-cı əsr - Théodore Bry
User Azkataloq
0 3
Azərbaycan Dövlət Kino Fabrikinin plakatı, 1926
User Azkataloq
0 2
Babək filminin afişası, 1979
User Azkataloq
0 2
Bakıda tacir - Nikolay Xoxryakov, XIX əsrin sonu
User Azkataloq
0 4
Şamaxı, 1718 - Cornelis de Bruyn
User Azkataloq
0 1
Yeddi Gümbəz, Şamaxı, 1718 - Cornelis de Bruyn
User Azkataloq
0 2
Xocalı, 1992 - Vaqif Ucatay
User Azkataloq
0 3
Aşıq Рəri, 1974 - Maral Rəhmanzadə
User Azkataloq
0 2
1925-ci ilin "Bakı İşçisi" qəzetinə abunə olun, 1924
User Azkataloq
0 1
İrəvan, 1796
User Azkataloq
0 2
Portveyn Dəllər, etiket, 1950-ci illər
User Azkataloq
0 1
148 yaşlı Mahmud Eyvazov pionerlər arasında
User Azkataloq
0 2
Yük - Yaşar Səmədov
User Azkataloq
0 1
Şamaxı zəlzələsi - Əli bəy Hüseynzadə
User Azkataloq
0 2
Şuşada yas - Vereşagin
User Azkataloq
0 2
Şuşada toy mərasimi - Vereşagin
User Azkataloq
0 4
Şuşada Aşura - Vereşagin
User Azkataloq
0 3
Dua edən dərvişlər - Vereşagin
User Azkataloq
0 5
Şuşada evin qonaq otağı - Vereşagin
User Azkataloq
0 4
Şuşada evin qonaq otağı - Vereşagin
User Azkataloq
0 5
Şuşada atlılarla dramatik səhnə - Vereşagin
User Azkataloq
0 3
Şuşadan mənzərə - Vereşagin
User Azkataloq
0 3
Şuşada Mədrəsə - Vereşagin
User Azkataloq
0 5
İsmailiyyə Sarayının qrafik layihəsi
User Azkataloq
0 7
Bakı, Şirvanşahlar Sarayı, qravür, XIX əsr
User Azkataloq
0 6
Nahar, 9 oktyabr 1888
User Azkataloq
0 4