Qrafika

(97) photos available in this category

Yarımçıq qalmış mahnı (1979) filminin afişası
User Azkataloq
0 0
Sevil filminin posteri, 1970
User Azkataloq
0 2
Əmircan kəndi, rəssam Mixail Matorin, 1936
User Azkataloq
0 0
Xəzər dənizində, rəssam Reuter Mixail Qriqoreviç, 1967
User Azkataloq
0 0
Yusif həbsdə, rəssam Rasif İsmayılov, 1990
User Azkataloq
0 1
"Koroğlu" filminin poster eskizi, 1960
User Azkataloq
0 2
"Bakı Yarmarkası (Aprel-May)" plakatı, 1925
User Azkataloq
0 1
Varlı evində toy, 1935, rəssam Əzim Əzimzadə
User Azkataloq
0 5
Kasıb evində toy, 1931, rəssam Əzim Əzimzadə
User Azkataloq
0 7
Vilyam Şekspir, plakat, 1988, rəssam Elmira Şahtaxtinskaya
User Azkataloq
0 0
Səttar Bəhlulzadənin portreti, rəssam Əziz Əzizov, 1980
User Azkataloq
0 3
"Mənim kəndim" seriyasından litoqrafiya, rəssam Qüdrət Qurbanov, 1978
User Azkataloq
0 1
Toxucu dəzgahından istifadə edən qadın, Tərtər, 19-cu əsr
User Azkataloq
0 0
Nobel Qardaşlarının Bakıdakı neft quyuları, 1886
User Azkataloq
0 4
Bakı yaxınlığında neft qazıntısı, 1886
User Azkataloq
0 1
Bakıda Nobel Qardaşları Neft Şirkəti, 19-cu əsrin ikinci yarısı
User Azkataloq
0 3
Nobel Qardaşlarının Bakıdakı neft quyuları təsvir olunduğu siqaret kartları, 1916
User Azkataloq
0 1
Bakı neftini təsvir edən illüstrasiyalar
User Azkataloq
0 1
Atəşgah, Bakı, 19-cu əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 4
Atəşgahda od ətrafına yığılan atəşpərəstlər, 1877
User Azkataloq
0 3
Milli geyimdə Şamaxılı qadın, rəssam Qriqori Qaqarin, 1840
User Azkataloq
0 2
Şirvan, Xəzər dənizinin cənub sahilinin və Fars vilayətinin Gilan əyalətinin xəritəsi, 1633-1637
User Azkataloq
0 0
Şamaxı kəndi ətrafında əkinçilərin və səyyahların təsviri, 1633-1637
User Azkataloq
0 2
Bakıdakı neft mədənində fontan, 1886
User Azkataloq
0 3
Nobel Qardaşlarının Bakıda neft quyuları, 1886
User Azkataloq
0 2
Nobel Qardaşlarının Bakıdakı neft quyularından Rusiyaya neft daşıyan tankerlər, 1886
User Azkataloq
0 4
Bakıda neft mədənlərində quyunun qazılması, 1886
User Azkataloq
0 2
Şamaxı rəqqasları, rəssam Qriqori Qaqarin, XIX əsrin ortaları
User Azkataloq
0 2
Bakı, rəssam Andrey Dyaçkin, 1976
User Azkataloq
0 3
Nəriman Nərimanov posteri, rəssam Fərman Hüseynov, 1988
User Azkataloq
0 1
"Azərbaycan kolxozu" seriyasından "Xalçaçılar", rəssam Ələkbər Rzaquliyev, 1972
User Azkataloq
0 5
Heydər Əliyevin portreti, 1986
User Azkataloq
0 10
Bakı və Abşeron yarımadası, rəssam Engelbert Kempfer, 1712
User Azkataloq
0 7
"Ölkəyə daha çox pambıq" plakatı, rəssam Oqtay Sadıqzadə, 1953
User Azkataloq
0 1
"Sevinc" uşaqlararası futbol turnirinin plakatı, 1980-ci illər
User Azkataloq
0 1
"Sevinc" uşaqlararası futbol turnirinin plakatı, 1980-ci illər
User Azkataloq
0 1