Sənəd

(48) photos available in this category

Vəli bəy Yadigarın Polşa ordusuna aid hərbi sənədi
User Azkataloq
0 2
Zaqafqaziyanın xəritəsi (Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan), 1899-cu il
User Azkataloq
0 9
Əlimərdan bəy Topçubaşının 1919-cu ildə Paris Sülh Konfransına təqdim etdiyi xəritə
User Azkataloq
0 12
Qasım İsmayılov rayonu (Goranboy) baş qərargahı, 1975
User Azkataloq
0 2
Azərbaycan SSR iqtisadi xəritəsi
User Azkataloq
0 2
"Solğun Çiçəklər" tamaşasının proqramı, 1918
User Azkataloq
0 3
Interdesign-83 seminar kitabçası, 1984
User Azkataloq
0 1
"Azərbaycanfilm" kinostudiyasının bukleti, 1959
User Azkataloq
0 4
"Kirpi" jurnalının redaksiyasından Hökumə Qurbanovaya yazılmış təbrik, 1974
User Azkataloq
0 3
Bayram Niyazi Kiçikxanlının Azərbaycan Cümhuriyyəti Parlamentinə üzvlük vəsiqəsi
User Azkataloq
0 3
Mərdəkan qalasının planı, 1927
User Azkataloq
0 0
Azərbaycan-Ermənistan sazişinin mətni, 1919
User Azkataloq
0 4
Bəsti Bağırovanın Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə üzvlük bileti, 1935
User Azkataloq
0 2
Azərbaycan Qızıl Bayraqlı İndustrial İnstitutu, dəvətnamə, 1936
User Azkataloq
0 5
Məhəmmədsadıq Axundovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 6
Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının mandatı, 1926
User Azkataloq
0 6
Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici pasportunun ilk səhifəsi, 1919
User Azkataloq
0 9
Bakıda Hökumət Evinin layihəsi, 1934
User Azkataloq
0 7
Azərbaycan SSR Qarabağ bölgəsinin xəritəsi, 1942
User Azkataloq
0 14
Oruc Orucovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 6
Bakının turist xəritəsi, 1970
User Azkataloq
0 12
Haşım bəy Vəzirovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 11
Nəriman Nərimanovun həbs sənədi, 1909, Tiflis
User Azkataloq
0 18
İçərişəhərdə hamam, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 4
Bakı qalasının baş planı (İçərişəhər), 1817
User Azkataloq
0 12
Bakı quberniyasının xəritəsi
User Azkataloq
0 6
Bakı quberniyasının etnoqrafik xəritəsi, 1902
User Azkataloq
0 18
Qafqaz xalqlarının xəritəsi, 1848
User Azkataloq
0 22
Azərbaycan, Qafqaz, Şərqi Anadolu, Qara dəniz, Xəzər dənizi xəritə
User Azkataloq
0 10
Azərbaycan SSR çöküntülər xəritəsi, 1973
User Azkataloq
0 20
Azərbaycan SSR landşaft xəritəsi, 1975
User Azkataloq
0 38
İosif Stalin Bakıda həbsdə, 1910
User Azkataloq
0 19
Azərbaycan Cümhuriyyəti gerbinin ilk layihəsi
User Azkataloq
0 12
Azərbaycan Cümhuriyyətinin (1918-1920) xəritəsi
User Azkataloq
0 26
İrəvan - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 14
Şuşa - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 18