Sənəd

(36) photos available in this category

Bəsti Bağırovanın Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə üzvlük bileti, 1935
User Azkataloq
0 0
Azərbaycan Qızıl Bayraqlı İndustrial İnstitutu, dəvətnamə, 1936
User Azkataloq
0 1
Məhəmmədsadıq Axundovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 0
Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının mandatı, 1926
User Azkataloq
0 2
Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici pasportunun ilk səhifəsi, 1919
User Azkataloq
0 2
Bakıda Hökumət Evinin layihəsi, 1934
User Azkataloq
0 2
Azərbaycan SSR Qarabağ bölgəsinin xəritəsi, 1942
User Azkataloq
0 1
Oruc Orucovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 1
Bakının turist xəritəsi, 1970
User Azkataloq
0 4
Haşım bəy Vəzirovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 4
Nəriman Nərimanovun həbs sənədi, 1909, Tiflis
User Azkataloq
0 8
İçərişəhərdə hamam, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 4
Bakı qalasının baş planı (İçərişəhər), 1817
User Azkataloq
0 6
Bakı quberniyasının xəritəsi
User Azkataloq
0 5
Bakı quberniyasının etnoqrafik xəritəsi, 1902
User Azkataloq
0 11
Qafqaz xalqlarının xəritəsi, 1848
User Azkataloq
0 12
Azərbaycan, Qafqaz, Şərqi Anadolu, Qara dəniz, Xəzər dənizi xəritə
User Azkataloq
0 5
Azərbaycan SSR çöküntülər xəritəsi, 1973
User Azkataloq
0 7
Azərbaycan SSR landşaft xəritəsi, 1975
User Azkataloq
0 13
İosif Stalin Bakıda həbsdə, 1910
User Azkataloq
0 9
Azərbaycan Cümhuriyyəti gerbinin ilk layihəsi
User Azkataloq
0 8
Azərbaycan Cümhuriyyətinin (1918-1920) xəritəsi
User Azkataloq
0 6
İrəvan - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 10
Şuşa - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 7
Yeni Zaqatala - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 2
Lənkəran - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 5
Dərbənd - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 5
Bakı, 1830-cu illər
User Azkataloq
0 5
Azərbaycan SSR iqtisadi xəritəsi, 1939
User Azkataloq
0 12
Azərbaycan SSR fiziki xəritəsi, 1939
User Azkataloq
0 23
Azərbaycanın torpaq xəritəsi, 1991
User Azkataloq
0 14
Şahbulaq Qalasının planı, 1901
User Azkataloq
0 4
Abşeron yarımadasının xəritəsi,1899
User Azkataloq
0 7
Qafqazın etnoqrafik xəritəsi, 1880
User Azkataloq
0 21
Bakının baş planı, 1898
User Azkataloq
0 8
Əzizbala Hacıyevin üzvlük sənədi, 1920
User Azkataloq
0 4