Sənəd

(42) photos available in this category

Interdesign-83 seminar kitabçası, 1984
User Azkataloq
0 0
"Azərbaycanfilm" kinostudiyasının bukleti, 1959
User Azkataloq
0 0
"Kirpi" jurnalının redaksiyasından Hökumə Qurbanovaya yazılmış təbrik, 1974
User Azkataloq
0 0
Bayram Niyazi Kiçikxanlının Azərbaycan Cümhuriyyəti Parlamentinə üzvlük vəsiqəsi
User Azkataloq
0 3
Mərdəkan qalasının planı, 1927
User Azkataloq
0 0
Azərbaycan-Ermənistan sazişinin mətni, 1919
User Azkataloq
0 2
Bəsti Bağırovanın Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə üzvlük bileti, 1935
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan Qızıl Bayraqlı İndustrial İnstitutu, dəvətnamə, 1936
User Azkataloq
0 3
Məhəmmədsadıq Axundovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 3
Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının mandatı, 1926
User Azkataloq
0 3
Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici pasportunun ilk səhifəsi, 1919
User Azkataloq
0 8
Bakıda Hökumət Evinin layihəsi, 1934
User Azkataloq
0 4
Azərbaycan SSR Qarabağ bölgəsinin xəritəsi, 1942
User Azkataloq
0 3
Oruc Orucovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 3
Bakının turist xəritəsi, 1970
User Azkataloq
0 6
Haşım bəy Vəzirovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 8
Nəriman Nərimanovun həbs sənədi, 1909, Tiflis
User Azkataloq
0 11
İçərişəhərdə hamam, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 4
Bakı qalasının baş planı (İçərişəhər), 1817
User Azkataloq
0 7
Bakı quberniyasının xəritəsi
User Azkataloq
0 5
Bakı quberniyasının etnoqrafik xəritəsi, 1902
User Azkataloq
0 13
Qafqaz xalqlarının xəritəsi, 1848
User Azkataloq
0 13
Azərbaycan, Qafqaz, Şərqi Anadolu, Qara dəniz, Xəzər dənizi xəritə
User Azkataloq
0 5
Azərbaycan SSR çöküntülər xəritəsi, 1973
User Azkataloq
0 10
Azərbaycan SSR landşaft xəritəsi, 1975
User Azkataloq
0 14
İosif Stalin Bakıda həbsdə, 1910
User Azkataloq
0 11
Azərbaycan Cümhuriyyəti gerbinin ilk layihəsi
User Azkataloq
0 9
Azərbaycan Cümhuriyyətinin (1918-1920) xəritəsi
User Azkataloq
0 9
İrəvan - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 11
Şuşa - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 11
Yeni Zaqatala - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 3
Lənkəran - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 6
Dərbənd - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 5
Bakı, 1830-cu illər
User Azkataloq
0 7
Azərbaycan SSR iqtisadi xəritəsi, 1939
User Azkataloq
0 15
Azərbaycan SSR fiziki xəritəsi, 1939
User Azkataloq
0 31