Sənəd

(60) photos available in this category

"Bakıda ilk dəfə 40 nömrəli fotoqrafiyası yanında foto-səs yazılışı" reklam, 1961
User Azkataloq
0 1
Hacı Vahab Əliqulu oğlunun dənizçilik diplomu
User Azkataloq
0 0
Qala aerodromundan Bakı şəhərinə daxil olan diviziyanın marşrutu üzrə topoqrafik xəritə, 1990
User Azkataloq
0 4
Azərbaycannın Siyasi və Təbii Xəritəsi, 1925
User Azkataloq
0 20
İrəvan qalasının blokada planı, 1885-1896
User Azkataloq
0 4
Azərbaycanda təklif edilən latın əlifbası layihələrindən biri, 1919
User Azkataloq
0 6
"Neft və milyonlar səltənətində" filmi, 1916
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Tomas Qoltza verilmiş press kart, 1994
User Azkataloq
0 2
Bakının planı, 1806
User Azkataloq
0 12
Bakı şəhərinin planı, 1796
User Azkataloq
0 9
Bakının planı, 1723
User Azkataloq
0 8
Bakının xəritəsi, 1723
User Azkataloq
0 7
Vəli bəy Yadigarın Polşa ordusuna aid hərbi sənədi
User Azkataloq
0 6
Zaqafqaziyanın xəritəsi (Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan), 1899-cu il
User Azkataloq
0 19
Əlimərdan bəy Topçubaşının 1919-cu ildə Paris Sülh Konfransına təqdim etdiyi xəritə
User Azkataloq
0 37
Qasım İsmayılov rayonu (Goranboy) baş qərargahı, 1975
User Azkataloq
0 9
Azərbaycan SSR iqtisadi xəritəsi
User Azkataloq
0 9
"Solğun Çiçəklər" tamaşasının proqramı, 1918
User Azkataloq
0 4
Interdesign-83 seminar kitabçası, 1984
User Azkataloq
0 4
"Azərbaycanfilm" kinostudiyasının bukleti, 1959
User Azkataloq
0 5
"Kirpi" jurnalının redaksiyasından Hökumə Qurbanovaya yazılmış təbrik, 1974
User Azkataloq
0 4
Bayram Niyazi Kiçikxanlının Azərbaycan Cümhuriyyəti Parlamentinə üzvlük vəsiqəsi
User Azkataloq
0 4
Mərdəkan qalasının planı, 1927
User Azkataloq
0 1
Azərbaycan-Ermənistan sazişinin mətni, 1919
User Azkataloq
0 8
Bəsti Bağırovanın Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə üzvlük bileti, 1935
User Azkataloq
0 4
Azərbaycan Qızıl Bayraqlı İndustrial İnstitutu, dəvətnamə, 1936
User Azkataloq
0 6
Məhəmmədsadıq Axundovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 7
Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının mandatı, 1926
User Azkataloq
0 8
Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici pasportunun ilk səhifəsi, 1919
User Azkataloq
0 13
Bakıda Hökumət Evinin layihəsi, 1934
User Azkataloq
0 10
Azərbaycan SSR Qarabağ bölgəsinin xəritəsi, 1942
User Azkataloq
0 20
Oruc Orucovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 9
Bakının turist xəritəsi, 1970
User Azkataloq
0 21
Haşım bəy Vəzirovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 13
Nəriman Nərimanovun həbs sənədi, 1909, Tiflis
User Azkataloq
0 24
İçərişəhərdə hamam, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 9