Sənəd

(27) photos available in this category

Haşım bəy Vəzirovun həbs sənədi, 1911, Tiflis
User Azkataloq
0 3
Nəriman Nərimanovun həbs sənədi, 1909, Tiflis
User Azkataloq
0 6
İçərişəhərdə hamam, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri
User Azkataloq
0 4
Bakı qalasının baş planı (İçərişəhər), 1817
User Azkataloq
0 3
Bakı quberniyasının xəritəsi
User Azkataloq
0 4
Bakı quberniyasının etnoqrafik xəritəsi, 1902
User Azkataloq
0 7
Qafqaz xalqlarının xəritəsi, 1848
User Azkataloq
0 9
Azərbaycan, Qafqaz, Şərqi Anadolu, Qara dəniz, Xəzər dənizi xəritə
User Azkataloq
0 3
Azərbaycan SSR çöküntülər xəritəsi, 1973
User Azkataloq
0 4
Azərbaycan SSR landşaft xəritəsi, 1975
User Azkataloq
0 4
İosif Stalin Bakıda həbsdə, 1910
User Azkataloq
0 6
Azərbaycan Cümhuriyyəti gerbinin ilk layihəsi
User Azkataloq
0 5
Azərbaycan Cümhuriyyətinin (1918-1920) xəritəsi
User Azkataloq
0 4
İrəvan - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 8
Şuşa - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 4
Yeni Zaqatala - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 1
Lənkəran - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 3
Dərbənd - 1830-cu illər
User Azkataloq
0 2
Bakı, 1830-cu illər
User Azkataloq
0 4
Azərbaycan SSR iqtisadi xəritəsi, 1939
User Azkataloq
0 7
Azərbaycan SSR fiziki xəritəsi, 1939
User Azkataloq
0 15
Azərbaycanın torpaq xəritəsi, 1991
User Azkataloq
0 6
Şahbulaq Qalasının planı, 1901
User Azkataloq
0 3
Abşeron yarımadasının xəritəsi,1899
User Azkataloq
0 6
Qafqazın etnoqrafik xəritəsi, 1880
User Azkataloq
0 16
Bakının baş planı, 1898
User Azkataloq
0 5
Əzizbala Hacıyevin üzvlük sənədi, 1920
User Azkataloq
0 2